Læge Morten Toftager
Født i 1950
Speciallæge i almen medicin.
Læge fra Københavns Universitet 1976.
Praktiserende læge siden 1984.
Medlem af:
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Overenskomst med Sygesikringen

.