Læge Morten Toftager
Født i 1950
Speciallæge i almen medicin.
Læge fra Københavns Universitet 1976.
Praktiserende læge siden 1984.
Medlem af:
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Overenskomst med Sygesikringen

.

Uddannelseslæge Caroline Braad Hansen
Født i 1992.
Læge fra Syddansk Universitet 2019.
Ansat her i praksis fra 1. marts  – 31.  august 2020 som led i sin videreuddannelse til speciallæge.